Introspectiv Energi Healer - Holistiskt och Andligt förhållningssätt

Tjänster

Läs mer om tjänster som erbjuds just nu.

En kraftfull teknik

som effektivt kan bearbeta flera tillstånd!

Introspektiv Healing för kropp, sinne och själ är terapin för dig när din önskan är att förstå de fysiska, mentala och andliga kopplingarna, reaktionerna och sambanden mellan dessa aspekter. Detta är en guidad session som består av en djup avslappning där du går till ett förändrat sinnestillstånd - "trance" och reser till Quantum-rummet. Denna terapi ger dig en djupgående möjlighet att återställa, rengöra och balansera de aspekter som du vill arbeta med för att uppnå mer balans, harmoni och glädje i ditt liv.


Änglarnas ljus, kärlek och budskap till dig!

Ängla Vägledning sessioner kommer att hjälpa dig  med de svar du söker och ha positiva personliga upplevelser med änglarna.

Som Ängla Guide arbetar  jag intuitivt i Änglarnas närvaro och med änglakort som verktyg, för att förmedla de svar du söker.
Alla vi människor har Änglavakter, oavsett kultur, religion eller trossystem. Sanningen är att Änglar har ingenting med religion att göra eftersom de är varelser av ljus och kärlek och deras existens är en gåva till mänskligheten från vår skapare, specifikt för att tjänstgöra för människans bästa.
Tror du på Änglar eller inte, ska du veta att de finns runt dig hela tiden, oavsett om du utför bra eller dåliga handlingar i ditt liv och deras hjälp finns tillgängligt för dig när du vill och bara om du vill.