Introspectiv Energi Healer - Holistiskt och Andligt förhållningssätt

 Krävs för Online Sessioner

Vad som behövs för ideal upplevelse och optimerade resultat i onlinesessioner!


För att kunna delta i online sessioner är nödvändigt att ha:


  1. Dator/laptop

  2. Säker Internetanslutning

  3. Webbkamera

  4. Hörlurar med mikrofon

  5. Zoom som du laddar ner gratis

  6. En plats där du kan vara ostörd

  7. Plats att ligga ner

  8. Rätt upplyst rum där ditt ansikte syns tydligt för mig under hela sessionen

  9. Två-tre timmar av din tid för sessionen

  10. Ta med dig nyfikenhet och ett öppet sinne