Introspectiv Energi Healer - Holistiskt och Andligt förhållningssätt

Vox Angelica

Ängla vägledning


Änglarnas ljus, kärlek, svar och budskap till dig!

I kärlek och medkänsla för människan står vi till tjänst
Till alla som önskar vägledning och råd i sina liv
Oavsett om dina behov är stora eller små, står vi alltid till din tjänst
Ana är förlängningen av vår röst
Frågar man inte får man inget svar och ber man inte om hjälp får man ingen hjälp!

Vi väntar på dig!

ÄnglarnaVox Angelica - Ängla vägledning ger oss svar och klarhet på de frågor vi har, genom budskap, för att vi ska kunna fatta beslut i livet när vi känner oss vilse och osäkra.

Skyddsänglar och Mentorer finns alltid vid vår sida och försöker ge oss budskap och skydda oss från fara, men de kan aldrig störa vår fria vilja!

Änglar är varelser av ljus och kärlek och deras existence är en gåva till mänskligheten från vår skapare, specifikt för att tjänstgöra för människans bästa.

Änglarna skyddar och vet precis allting om oss! Därför vill de ofta kommunicera med oss ​​för att upplysa sanningen om situationer vi upplever.


Ängla Vägledning sessioner kommer att hjälpa dig med de svar du söker och ha positiva personliga upplevelser med änglarna.

Som Ängla Guide arbetar jag intuitivt i Änglarnas närvaro och med änglakort som verktyg, för att förmedla de svar du söker.
Alla vi människor har Änglavakter, oavsett kultur, religion eller trossystem. Sanningen är att Änglar har ingenting med religion att göra eftersom de är varelser av ljus och kärlek och deras existens är en gåva till mänskligheten från vår skapare, specifikt för att tjänstgöra för människans bästa.
Tror du på Änglar eller inte, ska du veta att de finns runt dig hela tiden, oavsett om du utför bra eller dåliga handlingar i ditt liv och deras hjälp finns tillgängligt för dig när du vill och bara om du vill.


Jag Ana, tjänstgör som Ängla Guide. Jag arbetar intuitivt i Änglarnas närvaro och med änglakort som verktyg, för att förmedla de svar du söker.


Bokning för Boss Ängel sessioner annonseras snart.

Välkommen!