Introspectiv Energi Healer - Holistiskt och Andligt förhållningssätt

VANLIGA FRÅGOR


          1. Är Introspektiv Healing säker?

Fullständigt. Introspektiv Healing – som liknar självhypnos, är en process med direkt vägledning och
 är en icke-påträngande healingterapi där DU alltid har kontroll och där du bara agerar efter din egen vilja, och avslöjar bara vad du faktiskt väljer med din fria vilja. I det här fallet avslöjar du bara den privata information som du bestämmer.

Exemplen som skildras i böcker eller filmer är uppfinningar endast avsedda för underhållning. I själva verket är det hypnotiska tillståndet mer som att dagdrömma livligt, där du behåller kontrollen samtidigt som du håller din moral och etik intakt, såväl som din känsla av integritet.
Introspektiv Healing är icke-invasiv och har inga biverkningar. De flesta människor är inte medvetna om att de faktiskt genomgår hypnos varje dag. De trance liknande känslor du upplever när du läser en bok, tittar på en film eller dagdrömmer är alla hypnotiska tillstånd som kännetecknas av fokus på din uppmärksamhet.


          2. Vad är en regression från tidigare liv?

Tidigare liv Regression kännetecknas av att individen är inblandad i regression och vägleds genom ett lämpligt tidigare liv från den första scenen han ser under sessionen och genom de olika perioderna av det livet och så småningom till dödsscenen.
Det Högre Självmedvetandet kommer att välja vilket tidigare liv som ska visa individen som kommer att vägledas av utövaren som leder sessionen. Det tidigare liv som Högre Medvetande väljer att visa en individ är alltid relevant för det nuvarande liv som individen lever i "nuet", och det är inte ovanligt att flera Tidigare Liv visas under en enda session. Utövaren kommer att guida individen genom det tidigare livet med hjälp av en serie frågor för att hjälpa till att bestämma den rumsliga och tidsmässiga perioden och sociala miljön för det livet.

 

          3.  Vad är syftet med en regression från tidigare liv?

Det kommer att förse dig med det förklaringar om dina besvär så att du kan hälpa dig själv hitta lösningarna du behöver. Det kan också ge dig klarhet om gåvor och förmågor du ägede tidigare som du ej är medveten om, så som fobier, rädslor, beteenden, etc som kan förklara dina känslor och attitud i livet Nu. Att bli medveten och bearbeta dessa är nyckel till den rengöring som sker med terapin så att din "Själs ryggsäck" blir mindre tung för ditt välbefinande. Har du doldagåvor blir du medvetenom vilka de är så att du använda de om du vill.

   

          4.  Vad är det högre jaget?

Denna del av ditt väsen, din själ som är mycket komplex är alltid i anden och därför vet allt om dig och din intelligenta visdom är mycket djupare än vårt undermedvetna. I motsats till själens struktur som bevarar minnen av de känslor som upplevs i inkarnationen av människan, är ditt Högre Jag inte ett förråd av problem och svårigheter, utan en enorm resurs av visdom, välvilja, medkänsla, intelligent urskillning och kunskap som kan ge verklig mening, uppfyllelse och syfte till ditt liv.
Ditt Högre Jag kan svara på alla frågor du har. Den vet allt som finns att veta om dig och det liv du nu lever eller har levt. Att få denna information för din räkning är avgörande för den helande aspekten av tekniken eftersom den ger tröst, stöd och större förståelse inom många områden av ditt liv. Det Högre Jaget kommer endast att välja dela information som är lämplig för dig vid tiden för sessionen och kommer att ge dig information som bara är till nytta för dig.
Om det är lämpligt kan denna del av dig också ge fysisk och emotionell helande. Detta kan ske omedelbart eller så kommer ditt helande arbete att fortsätta i dagar, veckor och till och med månader efter din session.

 

          5.  Kommer jag att komma ihåg något?

Vissa människor verkar komma ihåg bitar, men sällan hela upplevelsen. Det som sägs under din session kommer att spelas in och du kommer att få den inspelade filen av din process, så att du kan lyssna på den och smälta den fullt ut när du behöver den. Att se över din process och få visdomen och insikterna från sessionen är lika viktigt som upplevelsen och du kan göra det så många gånger som behövs.


          6.  Vad händer om jag inte tror på reinkarnation?

Om det är på detta sättet är kanske denna terapin inte för dig. Det är dock viktigt att förklara att ditt undermedvetna kommer ta ditt du behöver vara för att hjälpa dig. Väljer du Introspektiv Energi Healing ska du vara bered på följa vad ditt undermedvetna tallar om för dig och följa den guidning jag er dig för att din healing ska ske. Det bästa sättet för dig, är att komma till sessionen med nyfikenhet och med ett öppet sinne, utan förväntningar. Bara då kan du tillåta din upplevelse att ske frit och den kommer då att överaska dig.

       

          7.  Vad kommer jag att känna under trans/förändrat medvetandetillstånd?

Under IH-sessionen kommer du aldrig att förlora ditt medvetande. Möjligheterna är att du kommer att uppleva genom att lyssna, höra, se - med dina inre sinnen eller/ genom att ha fysiska förnimmelser eller bara känna att du vet. Kom ihåg att du alltid har kontroll och håller dina moraliska och etiska värderingar intakta. IH är en helande terapi och definitivt inte en process som de illusionister använder på scenen som vi ser på filmer, cirkus och böcker.


          8.  Hur många sessioner skulle jag behöva för en fullständig behandling?

De flesta behöver bara en session. Fler sessioner kan läggas till om behovet finns, då med förslag på antal sessioner, beroende på individ och situation. I så fall kommer du att uppnå ett önskat avslappnings tillstånd mycket snabbare som gör uppföljnings sessionen avsevärt kortare. Vi ger också en 50% rabatt för efterföljande uppföljnings tillfällen.