Introspectiv Energi Healer - Holistiskt och Andligt förhållningssätt


Introspektiv  Healing 


Kraftfull och effektiv genom djup avslappning i förändrat sinnestillstånd!INTROSPEKTIV HEALING 

Introspektiv Healing fokuserar främst på händelser, problem, trauma och känslor relaterade till ditt liv nu, vilka orsakar oväntade och oönskade symtom. Vi letar efter ursprunget till dessa och bearbetar dem, för att lösa den pågående situation och befria dig från dess bördor.

Sammanfattningen av alla psykosomatiska symtom kan vara: rädsla, smärta, sorg, depression, fobier, relationsproblem, missbruk, dålig självkänsla, ilska, skam, skuldkänslor, beteendemönster, etc. När ursprunget till frågan inte är relaterat till ditt faktiska liv i nutid, kommer vi att arbeta med ditt undermedvetna sinne och gå tillbaka till det livet, ett tidigare liv, där frågan har sina rötter.

Introspektiv Healing är en form av kvanthealing som kombinerar olika tekniker så som: djup avslappning, anslutning till det högre jaget, förlåtelse terapi, personlighets rollbyte, regression till tidigare liv, andlig hjälp, etc.


Introspektiv Healing ger dig en djupgående flexibel möjlighet att återställa, rengöra och balansera de aspekter som du vill arbeta med för att uppnå mer balans, harmoni och glädje i ditt liv, och befria dig från dess bördor.
Den här metod är en fantastiskt snabbt och effektiv verktyg för att hjälpa dig med alla typer av healing du kan behöva, oavsett om de är fysiska, känslomässiga eller andliga. Syftet med Introspektiv Healing är att anpassa sig till klienten på alla sätt, med respekt för personens unikhet, övertygelser och önskemål för att uppnå healing på bästa positiva sätt. Introspektiv Healing baseras inte på tidigare liv regression. Tidigare liv regression är resultatet av att arbeta med de symptom som klienten tar med sig till sessionen.


Känslor är energi som allt annat som finns. En del energi är nyttiga och andra energier är skadliga, och det är verkligen allt du behöver veta. Undertryckta känslor som resulterar i trauma, orsakar alla slags blockeringar i energiflödet som provocerar fram alla slags reaktioner i vår kropp, sinne och själ, som uppträder som symptom i våra liv.
Andra symtom kan orsakas av: genealogisk ärvt ande bindningar, intrasslade själar, och själ fragmentering. Introspektiv Healing hjälper inte bara inkarnerade själar, utan hjälper också de som existerar utan kroppar, de som är förlorade, förvirrade eller som kan ha pågående problem med värden genom till exempel själskontrakt.


Introspektiv Healing är ett "rengörande" verktyg som inte bara kan ta bort de oönskade energierna från dig utan också återvinna dem, genom att skicka dem tillbaka till Universum/Kreativa Källan där de kommer att återintegreras. När Introspektiv Healing-terapi utförs, rensas främmande energier som inte ska tillhöra din själ, kropp eller sinne.


Alla symtom, tankar eller beteenden som överförts till värden kommer att upplösas, vilket möjliggör omedelbar lindring.
Genom denna terapi behandlar vi alla energier med kärlek och respekt, och genom att arbeta med dem på förlåtelse, hjälper vi dem till det Universella ljuset, och hjälper de att lossa från fångenskapet för att fortsätta sin utveckling.


Ingen behöver känna sig instängd i känslomässiga, fysiska eller andliga situationer som inte är tillfredsställande. Det krävs mod att ändra verkligheten där vi är obekväma eller stillastående, men huruvida du vill skapa harmoni i din kropp, sinne och själ och i ditt liv, är det upp till dig att börja göra förändringar, eftersom det finns lösningar och alternativ som är fördelaktiga för ditt välbefinnande.


Du besitter helande energier, våga tro på dig själv!
Ta hand om dig , du är värdefull!


Vi finns här för att underlätta för ditt helande, personlig och andlig utveckling!

Välkommen!


Viktigt:

På grund av absolut behov av ett virtuellt möte före din första Introspektiv healing session, är det nödvändigt att du bokar minst två veckor i förväg.

Information:

Om du är intresserad och är i behov av fler sessioner, erbjuder vi dig 50% rabatt på alla efterföljande uppföljning tillfällen för Introspektiv Healing.

https://buy.stripe.com/5kA00W2Hy2dKauk4gh