Introspectiv Energi Healer - Holistiskt och Andligt förhållningssätt

Introspktiv Energi HealingREGLER OCH VILLKOR


INTROSPEKTIV ENERGI HEALING


       1. Jag går frivilligt med på att ta emot Introspektiv Energi Healing från Ana Mendonça Elvingson som inte är läkare eller har en examen i psykiatri och kan varken diagnostisera eller behandla någon typ av fysisk eller psykisk störning.

       2. Jag förstår också att denna Healing session uteslutande är av pedagogiska, känslomässiga och metafysiska skäl.

       3. Jag är införstådd i att alla förslag som ges under den här sessionen endast är en del av ett personligt och pedagogiskt syfte och endast är informativt och inte är avsett att på något sätt användas som medicinska eller psykologiska råd eftersom dessa endast kan tillhandahållas av en läkare eller mental hälsospecialist.

ANSVAR I DEN FRIA VILJAN


       1. Jag är villig att bli guidad genom avslappning, visuella bilder och/eller Introspektiv Energi Healing . Jag är medveten om att dessa metoder är andliga, metafysiska och icke-medicinska till sin natur.


       2. Jag förstår att förändring jag söker är mitt eget och fullständiga ansvar. Jag förstår att all healing är självläkande och att Ana endast underlättar i processen att hjälpa mig lösa mina egna problem. Det är mitt ansvar att vara öppen och ärlig, att ge korrekta observationer och vara öppen med detaljer och information som kan hjälpa mig att uppnå de bästa läkningsresultaten jag önskar.


       3. Jag förstår att ovanstående metoder inte ersätter vanlig medicinsk vård och jag har fått rådet från Ana Mendonça Elvingson att konsultera min läkare för behandling av gamla, nya eller befintliga medicinska tillstånd.


       4. Jag förstår att, vara i ett förändrad medvetenhetstillstånd är inte att sova. Under en transupplevelse kommer jag att alltid att har kontroll där jag bara agerar efter din egen vilja, och avslöjar bara vad du faktiskt väljer med din fria vilja. I det här fallet avslöjar jag bara den privata information som jag bestämmer. Det som händer under Introspektiv Energi Healing  är att mitt undermedvetna får mig att komma i kontakt med känslor och händelser som jag annars inte kan komma ihåg. Healingen handlar just om att tillåta att mitt sinne flöda fritt för att det som döljes från mig kan avslöjas och "tvättas" bort.

       5. Jag förstår att Introspektiv Energi Healing sessionen kommer att spelas in digitalt för min senare användning. Jag förstår också att i dessa typer av metafysiska sessioner kan energin påverka utrustningen och inspelningen som kan resultera i inkompletta eller tomma inspelningar.  

                                                                                                                                                                       6. Genom att boka en session med Ana Mendonça Elvingson samtycker jag till att följa de villkor som anges på hennes websida: www.anaelvingson.com


       7. Jag samtycker till att full betalning ska ske före sessionen och att ingen returering av avgiften betalas tillbaka oavsätt resultat.


Policy angående bokning ångerrätt är upp till 24 timmar förrän bokade tid. Om det har gått mer än 24 timmar kommer ingen återbetalning att ske och möjligheten att omboka är inte längre möjlig.


Jag förstår att resultaten varierar och är unik för varje individ och att inga specifika resultat kan garanteras.